Ranger, Community, Treaty Implementation, Operations Group, North Head | North Head

Posted on 13-Jan-2020
Application close date: 03-Feb-2020
Location:
North Head
Category:
Ranger
Position type:
Permanent
Job reference:
DOC/400/9862I
Attachments:

 

Te Papa Atawhai is offering an exciting opportunity for a highly motivated and skilled individual to be at the leading edge of iwi partnership and conservation leadership in Tāmaki Makaurau.

He tono whakaihiihi tēnei nā Te Papa Atawhai kia kimihia te tāngata e hihiri me tautōhito ana kia noho ki te tapoko o te pāhekoheko ā iwi me te ārahi i ngā mahi whāomoomo ki Tāmaki Makaurau.

This role Ranger, Treaty Implementation and Community is part of the Auckland Inner Islands District based at North Head Maungauika (full-time, permanent).

Kotahi te Kaitaka, Te whakataunga o te Tiriti me te Hāpori ki Tāmaki Makaurau.

Kei te takiwā o te tūwhenua ki Mahurangi; (he tūranga ukiuki, pūmau hoki) Kotahi te Kaitaka, Te whakataunga o te Tiriti me te Hāpori, ki ngā rohe o ngā moutere o Tāmaki Makaurau kei Maungauika (he tūranga ukiuki, pūmau hoki)

 

The Māori (mana whenua and matāwaka) landscape in the DOC Auckland region is complex with 19 iwi (with overlapping rights and interests and at varying stages of settlement redress and settlement implementation) and active matāwaka interests.  DOC staff are reliant on excellent knowledge of the Māori landscape to effectively undertake their work.

Ko te whenua Māori (mana whenua me matāwaka) i te horanuku o Te Papa Atawhai ki te rohe o Tāmaki Makaurau, he pīroiroi ngā iwi tekau mā iwa (ko ngā mōtika me ngā whaipānga e inaki ana, a, kei ngā momo wāhi o te whakatika me te whakatinanatanga o te whakataunga) me ngā whaipānga o te matāwaka. E whakawhirinaki ana ngā kaimahi o Te Papa Atawhai i runga i te tino mōhiotanga o te papa whenua Māori kia tutuki pai ai i a rātou mahi.

 

DOC has recently developed He Aratohu, a Guide to Mana whenua and Matāwaka o Tāmaki Makaurau to support DOC staff in the Auckland region to understand the Treaty landscape within which they are working.  This role will enable He Aratohu to be both socialised with all DOC Auckland staff and support DOC Auckland staff to embody their Section 4 Conservation Act and specific iwi settlement obligations in their work.  The focus is to ensure that DOC Auckland is meeting existing settlement obligations and front footing forthcoming Settlements.

Ināia tata ake nei I whakawhanaketia e Te Papa Atawhai i te He Aratohu, a Guide to Mana whenua and Matāwaka o Tāmaki Makaurau hei tautoko i ngā kaimahi o Te Papa Atawhai i te rohe o Tāmaki Makaurau kia āta mārama i te horanuku o te Tiriti kei roto i a rātou mahi. Mā tēnei tūranga ka āhei a He Aratohu kia komiti ki te taha o ngā kaimahi o Te Papa Atawhai ki Tāmaki Makaurau, kia tautoko hoki I ngā kaimahi o Te Papa Atawhai ki te whakauru i a rātou ture, wāhanga 4 o te Mahi Atawhai me ētahi herenga whakataunga iwi i roto i a rātou mahi. Ko te ngahunga matua kia taurangi ai e Te Papa Atawhai o Tāmaki Makaurau kia te tutuki i ngā herenga whakataunga, kia tū whakamua hoki i ngā whakataunga e heke mai nei.

 

The project role contributes to conditions within the DOC Auckland Region that best provide for high quality Treaty Partnership so that all DOC staff are supported to understand the Treaty landscape of Tāmaki Makaurau and DOC Operations staff can build their capacity to fulfil Treaty obligations.

Ka takoha tēnei tūranga ki ngā tikanga i roto i te rohe o Te Papa Atawhai ki Tāmaki Makaurau kia papai ake te pāhekoheko ā Tiriti kia kaha tautoko ngā kaimahi katoa o Te Papa Atawhai ki te tino mārama i te horanuku o te Tiriti o Tāmaki Makaurau, kia taea e ngā kaimahi Kaiwhakahaere ki te hanga i o rātou kaha ki te whaktutuki I ngā herenga Tiriti.

 

This role supports the Auckland Operations Teams to energise their Treaty Partnership priorities and mitigate risk from non-fulfilment of Treaty obligations.

Ka tautoko tēnei tūranga i ngā kaimahi Kaiwhakahaere o Tāmaki Makaurau ki te whakakaha i o rātou kaupapa matua o te pāhekoheko ā Tiriti, kia whakaiti hoki I te tūpono mai i te kore whakaoti I ngā herenga Tiriti.

 

The ideal applicant will have:

Ko te kaitono papai rawa:

 • Te Reo me ona tikanga Māori;
 • Te Reo me ōnā tikanga Māori;
 • Sound statutory knowledge of Treaty settlement processes and specific settlements in the area;
 • Kia koi te mātauranga i ngā ture o ngā mahi whakaritenga o ngā whakataunga o te Tiriti me ngā whakataunga o te rohe;
 • Ability to navigate and balance differing perspectives while maintaining alignment with DOC goals;
 • E āhei ana ki te whakatere ki te whakataurite hoki i ngā tirohanga rereke kei noho tahi ana i ngā whāinga o te Papa Atawhai;
 • Excellent communication and relationship skills across a diverse range of people and organisations;
 • Kia kairangatira te whakawhiti korero me ngā pūkenga honohono puta noa i te tini o ngā tāngata me ngā rōpū whakahaere;
 • Technical writing skills and ability to create clear, well written content for complex information;
 • Ngā pūkenga tuhituhi, kia kaha āhei hoki ki te hanga i ngā tuhinga e mārama ana mō te pai o te pārongo;
 • Knowledge of Tāmaki Makaurau iwi history, traditions and customary practices;
 • Te mātauranga ki ngā hītori o Tāmaki Makaurau, ngā tikanga me ngā mahinga tuku iho;
 • Be able to see the big picture and to have enthusiasm to find workable practical solutions;
 • E āhei ana ki te kite i te pikitia nui me te matangareka ki te whai hua;
 • Current full driving license.
 • E raihana matua mō naianei

 

You will be responsible for:

Ko ōu takohanga:

 

 • Identifying gaps in Treaty settlement implementation obligations across the Districts and work with the Operations team to plan for, and remedy the gaps;
 • Kia tautohu i ngā angotanga i roto i ngā whakatinanatanga o te whakataunga o te Tiritiputa noa i ngā rohe, me te mahi tahi i te rōpū whakahaere hei whakamāhere, hei whakatika hoki i ngā angotanga;
 • Scope work arising from new Treaty settlements, and work with the management team to operationalise conservation and commercial opportunities for Iwi;
 • Ko te mahi hōkaitanga e puta mai ana i ngā whakataunga o te Tiriti hou, me ki te mahi tahi i te rōpū mana whakahaere ki te whakahaere I te whakaomoomo me ngā huarahi arumoni mō te iwi;
 • Coordinate legal input to interpret settlement documents and ensure the implementation plan fulfils the intent of the Settlement;
 • Ki te ruruku i ngā ture ki te whakamāori i ngā tuhinga whakatauga me kia tutuki i te māhere whakatinanatanga i te kaupapa o te whakataunga;
 • Facilitate coordination of annual business planning meetings with Treaty partners;
 • Ki te whakarite I ngā hui pakihi ā tau i te taha o ngā hoa Tiriti;
 • Support coordination of regular meetings with Treaty partners to develop, review and amend implementation of relevant      agreements, charters and protocols;
 • Tautoko te whakatikatika i ngā hui ia te wā i te taha o ngā hoa Tiriti, kite whakawhanake ki te arotake me te whakatinana i ngā whakaaetanga, māhere me ngā kawa;
 • Scope, plan, manage and deliver specific agreed initiatives;
 • Hōkaitanga, , māhere, whakahaere me te tuku kaupapa kua whakaaetia;
 • Support relevant managers, Director, and other staff with the strategic collaboration meetings with our Treaty partners;
 • Tautoko i ngā mana whakahaere me ētahi atu kaimahi i ngā hui rautaki i te taha o ngā hoa Tiriti;
 • Support opportunities for whānau, hapū and iwi to build their internal capabilities to practise their responsibilities as kaitiaki;
 • Tautokohia ngā āheinga mō ngā whanau, hapū, me te iwi ki te whakapakari i o rātou mana ki te mahi i a rātou kawenga hei kaitiaki;
 • Support the Operational Leadership Team to develop a regional framework to identify and implement DOC's obligations to Post Settlement Governance Entities (PSGEs);
 • Tautoko i te rōpū whakahaere ki te whakawhanake i tētahi anag ā rohe hei tautuhi me te whakatinana i ngā kawenga a Te Papa Atawhai ki a Post Settlement Governance Entities (PSGEs);
 • Keep up to date with the iwi landscape in Auckland and ensure this information is shared with Operations
 • Kia mau tonu ki ngā āhuatanga o te iwi ki Tāmaki Makaurau, a, kia tohaina ngā pārongo ki ngā rōpū whakahaere

 

Eligibility to work in New Zealand is mandatory, including a valid work visa covering the whole period of employment if applying internationally.

Ko te ture matua, kia māraurau koe ki te mahi ki Aotearoa, tae rā anō ki tētahi kōkota ki te mahi me te katoa o te mahi inā kei te tono mai nō tawāhi kē.

 

Please apply online.  Applications must include a cover letter, CV and evidence of the required capabilities as per the role description.

Tēnā tono mai mā runga ipurangi. Me uru mai ngā tono he reta kapi, tō CV, me ngā taunakitanga o ngā herenga i roto i ngā āhuatanga o tēnei mahi.

 

For any queries, please contact Emma Kearney ekearney@doc.govt.nz quoting vacancy 400/9862

Me tono atu ōu ui ki a Emma Kearney ekearney@doc.govt.nz kī atu i te nama tūrange 400/9862

 

Applications close at 5pm on Monday 3 February 2020.

Ka aukati ngā tono ā te 5pm ā te Rāhina te 3 o Huitangaru.

 

DOC is committed to a diverse workforce that represents the communities we serve, and to creating an inclusive workplace culture.

E manawanui ana e Te Papa Atawhai ki te wāhi mahi kanorau e māngai ana mō ngā hāpori, ki te hanga he ahurea tae rā anō.

 

 

 

Search Tips

Close